Disclaimer

 

DISCLAIMER 1: E-mail disclaimer

Hierna kan u een disclaimer terugvinden die verwijst naar het Privacybeleid van BOOST! en die gebruikt kan worden in alle e-mails die verstuurd worden door BOOST!:

Uw contactgegevens (inclusief uw naam en e-mailadres) werden verzameld en verwerkt door BOOST! in overeenstemming met ons Privacybeleid. Indien u vragen of bedenkingen zou hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, kan u steeds contact met ons opnemen via info@getyourboost.be.

De informatie die verstuurd wordt via deze e-mail is enkel bedoeld voor de persoon aan wie deze e-mail werd geadresseerd en kan vertrouwelijk en/of bevoorrecht materiaal bevatten, inclusief persoonsgegevens. Wanneer u verkeerdelijk een e-mail heeft ontvangen, gelieve de zender hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en alle kopieën ervan te wissen uit uw systemen.   

Elk gebruik van of elke handeling gebaseerd op informatie in een e-mail (inclusief de verstrekking, het kopiëren, de verspreiding of het gebruik van de inhoud van deze informatie of de bijlagen) door andere personen dan de beoogde ontvanger is verboden.

Hoewel alle inkomende en uitgaande e-mails en e-mail bijlagen gescand worden op virussen, kunnen wij niet garanderen dat een communicatie vrij is van alle virussen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor virussen.


DISCLAIMER 2: Disclaimer voor website

Hieronder kan u een disclaimer terugvinden die verwijst naar het Privacybeleid van BOOST! en die kan worden gebruikt op de webpagina’s waar klanten gevraagd worden om hun gegevens te verstrekken (bv. de registratie webpagina waar klanten een afspraak kunnen boeken, de webpagina’s waar klanten een reactie kunnen plaatsen, enz.):

Wij verwerken uw persoonsgegevens louter voor de goede werking van onze website, om uw reactie te registreren, om u als klant te registreren en voor de opvolging van onze dienstverlening, en/of voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze elektronische direct marketing communicaties. Wij zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, erkent u dat u de inhoud van deze documenten zorgvuldig gelezen en begrepen heeft.